Businessbg.net

Бизнес информация и каталог

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Начало Полезна Анализи Преференциален кредит за земеделци

Преференциален кредит за земеделци

Специални условия, съобразени със сезонния цикъл и специфичния характер на дейността на земеделските производители, предоставя Сосиете Женерал Експресбанк по кредит Партньор АГРА. Те включват по-изгодна лихва от 4.99% за овърдрафти в лева и такса за управление от 0.49%. Максималният размер на заема, който земеделските производители могат да получат, е до 350 000 лева. Кредитите се отпускат за обортни средства, свързани с основната дейност на производителите.

Преференциалният кредитен продукт въвежда по-благоприятни условия за финансиране на земеделци на база различните плащания от Държавен фонд Земеделие (ДФЗ), които те получават за обработваеми площи. Животновъдите и зеленчукопроизводителите, които са бенефициенти на директни плащания от ДФЗ също могат да се възползват от финасова подкрепа в размер до 75% от очакваната за текущата година субсидия..

За агропроизводителите, които са получили субсидии за обработваеми площи от ДФЗ за предходната година, условията на кредит АГРА предвиждат финансиране до 95% от размера на очакваната помощ, а за производителите, които ще получат подпомагане за първа година, банката предоставя до 80% от субсидията. От финансовата институция уточняват, че одобрението на финансирането не зависи от наличието на удостоверение за обработваеми площи.

Сред допустимите обезпечения, които кредит АГРА изисква от българските земеделски производители са залог за вземания по схеми и мерки за директни плащания от ДФЗ, залог на земеделска техника или залог на налична продукция.

„През последните години земеделският сектор в България се разраства, а немалка роля в него започват да играят и по-дребните производители. Чрез гъвкавите схеми на финансиране при новите условия на кредит Партньор АГРА Сосиете Женерал, като надежден финансов партньор на българските земеделци, се стреми да предостави индивидуални предложения за всеки от тях, и да подпомогне инвестициите в отрасъла като цяло“, споделя Десислава Миланова, ръководител „Продукти за корпоративни клиенти“.

За Сосиете Женерал Експресбанк

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е една от десетте най-големи финансови институции  в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми  да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия. Банката е носител на множество награди, сред които „Динамика на развитие", връчена на 17-тите годишни награди на „Асоциация Банка на годината“ през 2015 г. Банката заема първо място на престижното финансово издание Euromoney по пазарен дял от валутни сделки с корпоративни клиенти и финансови институции. Получава отличието на Еuromoney FX Survey за трети път в рамките на 4 години. В продължение на две поредни години е №1 в България в годишната класация на Euromoney за най-добри институции в областта на управлението на парични потоци (Euromoney’s Cash Management Non-Financial Survey).

Наскоро рейтинговата агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния рейтинг на Сосиете Женерал Експресбанк - 'BBB+' със стабилна перспектива, който е възможно най-високия рейтинг, даван от Fitch на финансова институция в България.

  • 99.74% от капитала са собственост на Societe Generale Group;
  • 73.4 млн. лева нетна печалба за 2015 г.;
  • 211.8 млн. лева нетен банков доход за 2015 г.;
  • 5.3 млрд. лв. общ обем на активите към края на 2015 г.;
  • 144 офиса;
  • повече от 490 000 клиенти.

 

 

Каталог фирми